ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150 เบอร์โทรศัพท์ 055-659217
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมดำนา และปลูกต้นไม้ ตามโครงการ บวร บ้าน - วัด โรงเรียน 08 ส.ค. 65
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 08 ส.ค. 65
กิจกรรมได้รับรางวัลที่ 5 ในการแข่งขันประเภทซูโดกุ รุ่น ม.ปลาย งานแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 ฉลองครบรอบ100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 08 ส.ค. 65
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 06 ส.ค. 65
กิจกรรมรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 06 ส.ค. 65
การประกวดนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2565 และร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 06 ส.ค. 65
กิจกรรม “น้อมรำลึกครูกวี ศรีสุนทร” และ กิจกรรม “เท่อย่างไทย ภาษาไทยสร้างสรรค์” เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ 06 ส.ค. 65
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูในการแนะนำแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น วัดพิพัฒน์มงคล และนักเรียนชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย 06 ส.ค. 65
ภาพกิจกรรม
มาตรการ Covid-19 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
แผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโควิด19
แผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการรับการฉีดวัคซีน สำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ใบประกาศรับรอง ผ่านมาตรฐาน สถานศึกษาสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ประชาสัมพันธ์คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เดือนสิงหาคม 06 ส.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เดือนกรกฎาคม 02 ก.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เดือนมิถุนายน 01 มิ.ย. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราขการ เดือนพฤษภาคม 01 พ.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราขการ เดือนเมษายน 31 มี.ค. 65
ปฏิทินวัดผล งานวัดผลและทะเบียน 2/2564 06 มี.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราขการ เดือนมีนาคม 06 มี.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราขการ เดือนกุมภาพันธ์ 02 ก.พ. 65
TSL Channel เผยแพร่สื่อคลิปวีดีโอต่างๆ
ผลงาน ของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ในการประกวด นำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2565
คณะผู้บริหารคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สมัครเรียนระบบ Pre-degree มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้ชื่อห้องเรียนนิติรัฐ
การแข่งขันดนตรีรายการบทเพลงสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติจัดโดยกองทัพบก
ครูชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
เพลงแนะนำแผนการเรียน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เพลง Dream come true
รุ่งอรุณแห่งศาสตร์และศิลป์ เพลงชนะเลิศการประกวดศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เรื่องแจ้งคืนเงินประกันสัญญาเงินสด 11 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เรื่องขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ชำรุด 23 ธ.ค. 64
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563-2564 02 ต.ค. 64
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE สพม.สุโขทัย::.
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE สพม.สุโขทัย::. 26 ต.ค. 64
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
รวมผลงานโครงงาน IS1 1/2564
รวมผลงานโครงงาน IS1 1/2564 24 ม.ค. 65
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 10 พ.ค. 65
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 10 พ.ค. 65
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10 พ.ค. 65
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 พ.ค. 65
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 10 พ.ค. 65
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 10 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565
รายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 08 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 08 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 08 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 08 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 08 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 08 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 06 ส.ค. 65
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียน/ห้องเรียน กิจกรรมชุมนุม 27 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน/ห้องเรียน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 24 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน/ห้องเรียน กิจกรรมกำจัดจุดอ่อน ม.ต้น ม.3 คาบ 8 23 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน/ห้องเรียน กิจกรรมกำจัดจุดอ่อน ม.ต้น ม.3 คาบ 7 23 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน/ห้องเรียน กิจกรรมกำจัดจุดอ่อน ม.ต้น ม.1 คาบ 8 23 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียน/ห้องเรียน กิจกรรมทักษะอาชีพ ม.ต้น 21 พ.ค. 65
ผู้บริหาร

นายไพบูลย์ พวงเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
การบริหารงาน
การบริหารงานงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/06/2021
ปรับปรุง 08/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 269543
Page Views 379926
    สิงหาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล