ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150 เบอร์โทรศัพท์ 055-659217
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พ.ย. 64
กิจกรรมพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ 25 พ.ย. 64
กิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร) 20 พ.ย. 64
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ทำกระทงใบตองร่วมสืบสานประเพณีและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 18 พ.ย. 64
การตรวจเยี่ยม ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน2/2564 16 พ.ย. 64
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 31 ต.ค. 64
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 27 ต.ค. 64
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 26 ต.ค. 64
ภาพกิจกรรม
มาตรการ Covid-19 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
แผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโควิด19
แผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการรับการฉีดวัคซีน สำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ใบประกาศรับรอง ผ่านมาตรฐาน สถานศึกษาสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมชุมนุม 22 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมกำจัดจุดอ่อน 22 พ.ย. 64
รายชื่อครูผู้สอน/ห้องเรียนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 11 พ.ย. 64
รายชื่อครูผู้สอน/ห้องเรียนกิจกรรมชุมนุม 11 พ.ย. 64
รายชื่อครูผู้สอน/ห้องเรียนกิจกรรมกำจัดจุดอ่อน 11 พ.ย. 64
รายชื่อครูผู้สอน/ห้องเรียนกิจกรรมทักษะอาชีพ 11 พ.ย. 64
รายชื่อครูผู้สอน/ห้องเรียนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 11 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราขการ เดือนพฤศจิกายน 31 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ 02 ต.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราขการ เดือนตุลาคม 02 ต.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราขการ เดือนกันยายน 01 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เรื่องการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับสถานที่ทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2564 14 ส.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราขการ เดือนสิงหาคม 31 ก.ค. 64
***ประชาสัมพันธ์*** การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ”ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2564 *คุณครูท่านใดมีความสนใจจะสมัครในโครงการนี้ ให้แจ้งชื่อได้ที่ครูนภาพร ทะยะ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ** และเสนอแบบประวัติและผลงานที่ฝ่ายบุคคล ได้ภายในวันที 30 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เรื่องการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับสถานที่ทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 30 ก.ค. 64
TSL Channel เผยแพร่สื่อคลิปวีดีโอต่างๆ
สพม.สุโขทัยตรวจเยี่ยม ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน2/2564 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
แนะนำโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประมวลภาพการรับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท
การแสดงวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2564
พิธีแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประจำปี 2564
กิจกรรมสุขโขใจ ออนไลน์ ออนใจ ออนทัวร์ ตามรอยศิลปะพื้นบ้านสุโขทัย เสน่ห์เพลงล้านนา
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563-2564 02 ต.ค. 64
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE สพม.สุโขทัย::.
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE สพม.สุโขทัย::. 26 ต.ค. 64
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ผู้บริหาร

นายไพบูลย์ พวงเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
การบริหารงาน
การบริหารงานงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/06/2021
ปรับปรุง 02/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 113371
Page Views 159144
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน