ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม ในการลงฐานรากอนุเสาวรีย์ สมเด็จพระปิยะมหาราช (อ่าน 21) 18 ม.ค. 65
ต้อนรับ พ.ต.ท.กมลฐพัฒน์ ภูสินธนปวรรัช ผกก.สส. สภ.ทุ่งเสลี่ยม (อ่าน 14) 18 ม.ค. 65
ร่วมประชุมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุ่งเสลี่ยม (อ่าน 11) 18 ม.ค. 65
กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ 2565 (อ่าน 74) 31 ธ.ค. 64
ประกาศผลการประเมิน ITA ONLINE ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ระดับที่ 3 ระดับ A (อ่าน 68) 31 ธ.ค. 64
กิจกรรมชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยเข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 70) 31 ธ.ค. 64
แสดงความยินดีครู ท.ช. ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (อ่าน 84) 28 ธ.ค. 64
รับรางวัลพิเศษ ประเภทเพลงความเห็นอกเห็นใจของประชาชนที่มีต่อทหารในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ (อ่าน 79) 28 ธ.ค. 64
ยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ (อ่าน 75) 28 ธ.ค. 64
กิจกรรมค่ายรักษ์ภาษาไทย “บันเทิง เริงใจ ภาษาไทยสร้างสรรค์” (อ่าน 69) 26 ธ.ค. 64
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาดูงาน ณ วัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (อ่าน 68) 26 ธ.ค. 64
กิจกรรมการอบรมมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 5 (อ่าน 46) 26 ธ.ค. 64
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2021 (อ่าน 64) 25 ธ.ค. 64
ยินดีต้อนรับคุณครูต่างชาติคนใหม่ Ms. Maya Jesnelle Barnes (อ่าน 62) 24 ธ.ค. 64
ตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยม ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (อ่าน 77) 23 ธ.ค. 64
ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยนำผู้รับการพัฒนารองผู้อำนวยการศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดพิพัฒน์มงคล (อ่าน 72) 23 ธ.ค. 64
วงโยธวาทิตเข้าร่วมกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนบ้านสามหลัง (อ่าน 67) 23 ธ.ค. 64
สถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (อ่าน 76) 21 ธ.ค. 64
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ต้อนรับ ดร.อนันต์ พันนึก ผอ.สพร. สพฐ. (อ่าน 70) 21 ธ.ค. 64
การฝึกอบรมการจัดหาพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจ้าง (อ่าน 68) 21 ธ.ค. 64
รับเกียรติเป็นคณะทำงาน หน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย จาก สพฐ. (อ่าน 78) 19 ธ.ค. 64
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ผู้ปกครอง ครูตำรวจ (อ่าน 67) 18 ธ.ค. 64
กิจกรรมถ่ายทำมิวสิควีดีโอ และบันทึกเสียง บทเพลงบ้านเกิดเมืองนอน กับกองทัพภาคที่ 3 (อ่าน 59) 17 ธ.ค. 64
กิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์จุดประกายความคิดสร้างนักวิทย์รุ่นเยาว์ (อ่าน 71) 12 ธ.ค. 64
วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยชนะศึก (อ่าน 76) 10 ธ.ค. 64
กิจกรรมพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ โครงการ Speaking Hub (อ่าน 85) 10 ธ.ค. 64
กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานในการขอมีวิทยฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (อ่าน 72) 09 ธ.ค. 64
กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 86) 09 ธ.ค. 64
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ประจำปี 2564 ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ (อ่าน 71) 07 ธ.ค. 64
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ชนะเลิศระดับประเทศ ในรูปแบบเพลง โครงการอัจฉริยะยุวชนประภันภัย 2564 (อ่าน 71) 07 ธ.ค. 64
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้รับเกียรติบัตรการดำเนินการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) อย่างต่อเนื่อง จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 80) 07 ธ.ค. 64
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร 9 (อ่าน 66) 05 ธ.ค. 64
กิจกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญปีการศึกษา25ุ63 (อ่าน 73) 05 ธ.ค. 64
กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ (อ่าน 61) 03 ธ.ค. 64
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีนห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนลำปางกัลยาณี (อ่าน 62) 03 ธ.ค. 64
กิจกรรมวัน Halloween (อ่าน 90) 03 ธ.ค. 64
กิจกรรมวันถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 73) 25 พ.ย. 64
กิจกรรมพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ (อ่าน 70) 25 พ.ย. 64
กิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร) (อ่าน 85) 20 พ.ย. 64
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ทำกระทงใบตองร่วมสืบสานประเพณีและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม (อ่าน 100) 18 พ.ย. 64