ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล “กลางดง มินิมาราธอน” ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 65
กิจกรรมโครงการ ปลูกเดือนแม่ เกี่ยววันพ่อ
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 65
กิจกรรมจัดทำถังกำจัดขยะอินทรีย์(ถังขยะเปียก) ตามแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 65
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TGAT/TPAT
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
กิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero waste School)
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะและการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
ร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามโครงการคนสุโขทัยรวมใจรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
ร่วมโครงการ "ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 23 พ.ศ.2565 มีการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
กิจกรรมรด.จิตอาสา เพื่อช่วยเหลือชุมชน ร่วมกับชาวบ้านและกองทัพบ้านอิ่มบุญ ในการเกี่ยวข้าวนาบุญที่แปลงไร่นาบุญ หมู่บ้านโป่งฝาง
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนกลุ่มใหม่
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
กิจกรรมตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารและภาชนะบรรจุอาหารที่จำหน่ายที่โรงอาหารในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
กิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม และกิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
แข่งขันมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา ครอสเวิร์ส เอแม็ท คำคม ระดับประเทศ “Supreme KST Thailand Logic Games 2022”
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
การแสดงกลองสะบัดชัย งานบวงสรวงและเบิกเนตร การสร้างองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ์ ณ วัดสันติธรรมวราราม (วัดบ้านแพะ)
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 65
กิจกรรมการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 65