กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายปวีณต์วิชา พานิช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0818873138,0894610950
อีเมล์ : paweewicha.pa@obec.moe.go.th

นายชาตรี รูปสง่า
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0918391595
อีเมล์ : chatree.rub@obec.moe.go.th

นางรักเกียรติ เกษรพรหม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0862093860
อีเมล์ : rukkiat.ke@obec.moe.go.th

นางชุติมา แก้วหล้า
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0813243154
อีเมล์ : chutima.kaew@obec.moe.go.th

นางนิรามัย มั่นหมาย
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0814747331
อีเมล์ : niramai.mu@obec.moe.go.th

นายบัญญัติ ทองบาง
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0850535842
อีเมล์ : bunyut.t@obec.moe.go.th

นายนเรศ หนูป่า
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0860171478
อีเมล์ : naret.n@obec.moe.go.th

นางสาวน้ำค้าง หุตะวัฒนะ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0827705464
อีเมล์ : namkang.hu@obec.moe.go.th

นายเอกรัฐ แสงเพ็ชร
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0952422234
อีเมล์ : ekarat.sa@obec.moe.go.th

นายอุกฤษฎ์ สุวรรณปัญญา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0844947429
อีเมล์ : ukrit.su@obec.moe.go.th

นางสาวสมพรฤดี ชัยวงศ์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0815342152
อีเมล์ : sompronrudee.ch@obec.moe.go.th

นางสาวณัฎฐนิช หน่อคำ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0987483881
อีเมล์ : nattanit.no@obec.moe.go.th

นางสาวอารยา จันทร์ตา
ครูอัตราจ้าง