ติดต่อเรา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
219 หมู่ 1   ตำบลทุ่งเสลี่ยม  อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
เบอร์โทรศัพท์ 055659217 เบอร์โทรสาร 055-659217
Email : phattrarat@obec.moe.go.th
Facebook : https://web.facebook.com/ThungsaliamchanupathamSchool


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน