รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
219 หมู่ 1   ตำบลทุ่งเสลี่ยม  อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
เบอร์โทรศัพท์ 055659217 เบอร์แฟกส์ 055-659217
Email : phattrarat@obec.moe.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :