ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอทุ่งเสลี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางชุติมา แก้วหล้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2564,17:40  อ่าน 292 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอทุ่งเสลี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางชุติมา แก้วหล้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2564,17:37  อ่าน 288 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน(Task-based Approach)ร่วมการอ่านเชิงกลยุทธ์แบบร่วมมือ(CSR)เพื่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,15:29  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงาน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัยเพื่อความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นสุโขทัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,15:29  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..