ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ชมรม STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
กิจกรรมจิตอาสา สาธารณประโยชน์ และทำความดี
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
กิจกรรมงานข้าวจี่ ข้าวหลาม
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
นายพินิจ สุขลักษณ์ นางสาวพัชราภรณ์อินติ๊บ นายอุกฤษฎ์ สุวรรณปัญญา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเข้าค่ายลูกเสือ (ณ อุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม) ค่ายยุวกาชาดและค่ายบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
กิจกรรมตรุษจีน
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
การอบรมโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
รับการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
กิจกรรมค่ายทักษะพัฒนาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
กิจกรรมค่ายเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์สู่ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
กิจกรรมค่ายนิติรัฐ ทัศนศึกษาเรียนรู้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
ต้อนรับ ร้อยตำรวจโทถนอม ศิริวงศ์และร้อยตำรวจตรีธเนศ เมืองเหมอะ จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งเสลี่ยม มาฝึกทบทวนให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านจราจรให้กับยามและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้ประพฤติดีศรีทช. ด้านความกตัญญู , ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม และนักเรียนแกนนำ Zero Waste School
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
การประเมินความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกด้านจราจรในกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองครูตำรวจ
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
รับมอบกีตาร์ จาก จ่าสิบเอกกิตติกรณ์ ดาดี และคณะผู้แทนจาก อู่เพชรเกษมการช่าง
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
กิจกรรมจิตอาสาพากัน big cleaning day เสริมสร้างสู่โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste Shool
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66