ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Application สำหรับเช็คชื่อนักเรียนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบดูแลนักเรียน”
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 66
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 จังหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 66
การอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Application
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 66
กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 66
กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรในชุมชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 66
กิจกรรมเสวนาการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม ทำพิธีลงนามข้อตกลงในความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาทวิศึกษา (ช่างยนต์ และ ช่างไฟฟ้ากำลัง)และปฐมนิเทศนักเรียนฯ ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 66
กิจกรรมอบรมและรับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจําปี 2566”
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 66
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ NBTC Young Smart อันเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียงและกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 66
การลงนามความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่าง สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 66
ร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 และมีผลงานโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดTO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 66
กิจกรรมพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 28
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 66
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Perfermance Agreement : PA)
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 66
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรและการประยุกต์สู่การใช้งาน
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
รางวัลชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOl Thungsaliam 2023 ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
การประเมินและติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาในการดำเนินงานภายในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
กิจกรรมค่ายคุณธรรม “ธรรมะกับชีวิต”
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ เมื่อเกิดอัคคีภัย ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการประกวดวาดภาพหุ่นนิ่ง
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
การประกวดผลงานโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66