รวมผลงานโครงงาน IS1 1/2564
รวมผลงานโครงงาน IS1 1/2564

ผลงาน ห้อง 5/1

1.     https://www.youtube.com/watch?v=tRtvECG2hlo

2.     https://www.youtube.com/watch?v=JbimoB6Vyq8

3.     https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=id114NQ2aE4&feature=share

4.     https://www.youtube.com/watch?v=qEeMdNTz7f0&t=2s

5.     https://www.youtube.com/watch?v=7LQYis9x5L0&t=4s

6.     https://www.youtube.com/watch?v=Yd68ehjePvE

7.     https://www.youtube.com/watch?v=ZvUFmW86Oo8&t=130s

8.     https://www.youtube.com/watch?v=ZvUFmW86Oo8

 

ผลงาน ห้อง 5/2

1.     https://www.youtube.com/watch?v=ReLgI90bufA&t=23s

2.     https://www.youtube.com/watch?v=DA3oVj4PQ6E&t=1s

3.     https://www.youtube.com/watch?v=ReLgI90bufA

4.     https://www.youtube.com/watch?v=wrRYMqMDdC4&t=50s

5.     https://www.youtube.com/watch?v=iDvsCVShksc&t=2s

6.     https://www.youtube.com/watch?v=lrz67ALJ53E&t=80s

7.     https://www.youtube.com/watch?v=A_Nxjg5aWkc&t=33s

8.     https://www.youtube.com/watch?v=DR2M48M_utk&t=93s

9.     https://www.youtube.com/watch?v=7KafqdtZrR4&t=7s

10.https://www.youtube.com/watch?v=_3shlXSOkyk&t=31s

11.https://www.youtube.com/watch?v=l25JasgOk2M&t=57s

12.https://www.youtube.com/watch?v=MPmLm9rYoWw&t=37s

13.https://www.youtube.com/watch?v=pFjxewIDFHE

14.https://www.youtube.com/watch?v=Dgb5mV8T524&t=7s

15.https://www.youtube.com/watch?v=hPNRJvs95q8

16.https://www.youtube.com/watch?v=0LLyLvv03Pw&t=29s

17.https://www.youtube.com/watch?v=9eSq9VA019I&t=26s

18. 

ผลงาน ห้อง 5/3

1.     https://www.youtube.com/watch?v=HgtPoqU1_8A

2.     https://www.youtube.com/watch?v=cNpaaKlQZLI&t=79s

3.     https://www.youtube.com/watch?v=FnUZ8x27_2o&t=27s

4.     https://www.youtube.com/watch?v=wlpTY_lAOp0&t=24s

5.     https://www.youtube.com/watch?v=EnSyo4jUnfw&t=43s

6.     https://www.youtube.com/watch?v=TkzYeSWnQMk

7.     https://www.youtube.com/watch?v=VdIT84Aw7CI&t=30s

8.     https://www.youtube.com/watch?v=WGp4yx2ZvZY

9.     https://www.youtube.com/watch?v=EnSyo4jUnfw

10.https://www.youtube.com/watch?v=Wrb7wDBmfaA

11.https://www.youtube.com/watch?v=9nK0CcYg6rk&t=133s

12.https://www.youtube.com/watch?v=-yT_HjJVTtE

13. 

 

 

ผลงาน ห้อง 5/4

1.       https://www.youtube.com/watch?v=eXC-0sxqsIw

2.       https://www.youtube.com/watch?v=4fpW1P4fwds

3.       https://www.youtube.com/watch?v=JWSEBGyoioE

4.       https://www.youtube.com/watch?v=2h4f9MZJPEs

5.       https://www.youtube.com/watch?v=sopgri2Mck0

6.       https://www.youtube.com/watch?v=jPUr7PGzhC8&t=3s

7.       https://www.youtube.com/watch?v=t9fUWVncxa8&t=27s

8.       https://www.youtube.com/watch?v=R-hDvQqwxzY&t=152s

9.       https://www.youtube.com/watch?v=ZG3tzP8kNCI&t=24s

10.   https://www.youtube.com/watch?v=WzgGZXQ4wcg&t=153s

11.   https://www.youtube.com/watch?v=BZst3XMQ3gk&t=11s

 

ผลงาน ห้อง 5/5

1.       https://www.youtube.com/watch?v=CqrEsE-h-C4

2.       https://www.youtube.com/watch?v=vtD8a7Sr-y4

3.       https://www.youtube.com/watch?v=EHFeSP-WODA

4.       https://www.youtube.com/watch?v=lxloOD59hJI&t=5s

5.       https://www.youtube.com/watch?v=lxloOD59hJI&t=5s

 

ผลงาน ห้อง 5/6

1.       https://www.youtube.com/watch?v=k0_aDsdRz80

2.       https://www.youtube.com/watch?v=jG2jlQzq__Q

3.       https://www.youtube.com/watch?v=X18c8WCgg_A

4.       https://www.youtube.com/watch?v=oJcZs-HU1Ks

5.       https://www.youtube.com/watch?v=aVPBMA6nOZw

6.       https://www.youtube.com/watch?v=yngsT9Qp0-Q

7.       https://www.youtube.com/watch?v=N8Koojcn05M

8.       https://www.youtube.com/watch?v=c-BH5S0GbOE

9.       https://www.youtube.com/watch?v=

โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2565,21:50   อ่าน 4834 ครั้ง