ผลงานนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ประจำปี 2564 ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายละเอียดผลงาน
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมการประกวดกลอน ระดับภาค ประจำปี 2564 ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีมลูกกวีศรี ท.ช. ได้แก่ นายวิทวัส โป่งเครือนางสาวจุฑารัตน์ วงษ์ปัญญา นางสาวยลดา ถิ่นสถาน และนางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์นิฤทัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โดยมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ณ โดมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2564,22:24   อ่าน 67 ครั้ง