Get Adobe Flash player

 

รวมวิดีโอกีฬาภายในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 

 

รวมวิดีโอ

c2

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com