Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันอาเซียน ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 173
นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เช้าร่วมโครงการปลูกป่า บวชป่า รักษาสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Super User 124
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปภัมภ์ยินดีต้อนรับครูบรรณารักษ์คนใหม่ เขียนโดย Super User 107
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 160
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดงานเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร เขียนโดย Super User 147
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมพี่พาน้องไปวัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย Super User 175
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 292
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมกับสถานีภูธรทุ่งเสลี่ยมดำเนินการตรวจสอบสารเสพติด เขียนโดย Super User 191
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เขียนโดย Super User 121
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 110
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com