Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นักเรียนและคุณครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เขียนโดย Super User 103
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 130
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ยินดีต้อนรับคุณครูต่างชาติคนใหม่ เขียนโดย Super User 71
นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รับความรู้การดับเพลิงขั้นต้นร่วม “Safety For CSR” เขียนโดย Super User 115
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เปิดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 114
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ยินดีต้อนรับวงดนตรีมะขามหวาน เจโยมิวสิค เขียนโดย Super User 130
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมวงดนตรี เขียนโดย Super User 111
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เขียนโดย Super User 149
คุณครูตำรวจและคุณครูที่ปรึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้กล่าวแนะนำตัวและพบปะพูดคุยกับนักเรียน เขียนโดย Super User 125
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้เข้าร่วมสัมมนาในงานวันเกียรติยศ เขียนโดย Super User 91
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com