Get Adobe Flash player
05

     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพในการการแข่งขั้นกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน ประเภท บาสเกตบอล อายุไม่เกิน 13 ปี “สพฐ.เกมส์” ระดับภาคเหนือ เชียงรายคว้าแชมป์ เชียงใหม่ได้รองชนะเลิศ ได้ไปต่อระดับประเทศ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com