Get Adobe Flash player
S  61833240

     

ร.ร.ในเขต สพม.เขต 38 รับรางวัลโครงการยุวชนประกันภัย

 
นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบโล่ และเกียรติบัตร  ให้กับโรงเรียน ครูอาจารย์ นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
 
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลเป็นโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล และทุนการศึกษา มีดังนี้ 1.ประเภทสถานศึกษา และคณะครู อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ได้แก่ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2  เงินรางวัล 18,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนวังทองวิทยา ได้เงินรางวัล 14,000 บาท รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เงินรางวัล 5,400 บาท  และโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม เงินรางวัล 5,400 บาท
            
2.ประเภทนักเรียน รูปแบบเพลง รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุนการศึกษา 65,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนวังทองวิทยา ทุนการศึกษา 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทุนการศึกษา 3,000 บาท รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ทุนการศึกษา 2,500 บาท อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
            
3. รูปแบบละครสั้น /หนังสั้น รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนวังทองวิทยา ทุนการศึกษา 25,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกทุน การศึกษา 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ทุนการศึกษา 3, 000 บาท  รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ทุนการศึกษา 2,500 บาท และโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุนการศึกษา 2,500 บาท อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนวังทองวิทยา
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com