Get Adobe Flash player
IMG 4989

     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560 โดยการแสดงป้ายต่อต้านยาเสพติดและให้เกี่ยวกับเรื่องโทษของยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com