Get Adobe Flash player
IMG 3642

     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ ห้องประชุมสะเลียม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com