Get Adobe Flash player

 

IMG 3147

     โมโนกรุ๊ป ร่วมกับนักบาสเกตบอลจากทีมโมโนแวมไพร์และโมโนทิวไผ่งาม ทำกิจกรรมมอบสนามกีฬาบาสเกตบอลให้แก่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ โดยมีการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลพบกับทีมทุ่งเสลี่ยมออลสตาร์ บรรยากาศทั่วไปเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
รวมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com