Get Adobe Flash player
IMG 3079

     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เปิดรับสมัครให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามความต้องการ บรรยากาศทั่วไปเป็นไปอย่างครึกครื้น ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เปิดรับสมัครให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามความต้องการ บรรยากาศทั่วไปเป็นไปอย่างครึกครื้น ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com