Get Adobe Flash player
IMG 2966

นายวรินทร์  ชำนาญผา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบอาคารชำรุดจากภัยธรรมชาติ ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com