Get Adobe Flash player
IMG 9275

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นได้ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเชิงผา ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2560
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com