Get Adobe Flash player
IMG 9627

นายสุทธิ อาดุร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 และจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 และ 24 กุมภาพันธ์ 2559
รวมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com