Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย Super User 23
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 21
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 37
กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 41
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 347
ท.ช.รับรางวัลชนะเลิศบทเพลงประกันภัยระดับประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย Super User 188
กิจกรรมวันตรุษจีน เขียนโดย Super User 148
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือฯยุวกาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์ เขียนโดย Super User 211
กิจกรรมประกวดโครงงาน IS เขียนโดย Super User 140
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมวันครู เขียนโดย Super User 113
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com