Get Adobe Flash player
ตารางสอนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
คลิก Download ด้านล่าง

 

 

 

Attachments:
Download this file (1ครูคณิต.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์]115 kB
Download this file (2ครูไทย (1).pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย]87 kB
Download this file (3ครูวิทย์.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์]129 kB
Download this file (4ครูสังคม.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]127 kB
Download this file (5ครูภาษาต่างประเทศ.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ]126 kB
Download this file (6.ศิลปะ22-5-60.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ]68 kB
Download this file (6ครูพละ.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา]91 kB
Download this file (7ครูคอม.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)]120 kB
Download this file (8การงานอาชีพ.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี]126 kB

เชิดชูเกียรติครู

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com