Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 313
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ เขียนโดย Super User 360
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 281
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 350
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 331
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 314
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 312
คู่มือการรับนักเรียน เขียนโดย Super User 312

เชิดชูเกียรติครู

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com