Get Adobe Flash player
 Test m1

ตามที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 8 เมษายน 2560 นั้น บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้วและขอประกาศรายชื่อนักเรียนตามอันดับที่สอบคัดเลือกได้ จำนวน 290 คน 

คลิก Download ด้านล่างเพื่อตรวจสอบรายชื่อและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (15.คะแนนสอบ-ม.1-ปี-60-กรอกแล้วเรียงแล้ว.pdf)Download[คะแนนสอบ ม.1]651 kB
Download this file (19.-ประกาศผลคัดเลือก-ม.1-สอบคัดเลือก.pdf)Download[ประกาศผลการคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1]87 kB
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com