ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 56) 07 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 51) 07 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 40) 07 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 36) 07 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 35) 07 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 44) 07 ก.ย. 65