ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเสวนาการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม ทำพิธีลงนามข้อตกลงในความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาทวิศึกษา (ช่างยนต์ และ ช่างไฟฟ้ากำลัง)และปฐมนิเทศนักเรียนฯ ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2566
วันที่ 3 พ.ค.66 นายไพบูลย์ พวงเงิน พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ
นายอุเทน ปิ่่นม่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างและคณะ นายสุทธิศักดิ์ เพชรผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ในกิจกรรมเสวนาการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม ทำพิธีลงนามข้อตกลงในความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาทวิศึกษา (ช่างยนต์ และ ช่างไฟฟ้ากำลัง)และปฐมนิเทศนักเรียนฯ ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสะเลียม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2566,21:57   อ่าน 97 ครั้ง