ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงนามความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่าง สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วันที่ 3 เมษายน 2566 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่าง สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม คณบดีฯ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีฯ ให้เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ จัดขึ้น ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2566,15:02   อ่าน 98 ครั้ง