ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 28
วันที่ 19-24 มีนาคม 2566 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์มอบหมายให้นายกิตติชัย กาวิละปัญญา รองผู้อำนวยการ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ส่งตัวแทนนักเรียน นางสาวสุนิสา โยคะนิด นักเรียนชั้น ม.4/1 เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 28 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิก จัดขึ้น ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2566,14:59   อ่าน 101 ครั้ง