ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Perfermance Agreement : PA)
วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Perfermance Agreement : PA) ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ในการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสะเลียม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2566,17:51   อ่าน 31 ครั้ง