ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOl Thungsaliam 2023 ประจำปี 2566
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มอบหมายให้ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOl Thungsaliam 2023 ประจำปี 2566 ได้รับ 1.รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000บาท มงกุฏ สายสะพาย โล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร นางสาววิชุดา ตั้งภูเขียว TI17 2.รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000บาท โล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร นายธนัตถยุส ภู่ตระกูล TI02 3.รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000บาท โล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร นายยศธร รอดเทียม TI11 และ 4.รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท และใบประกาศนียบัตร นายภานุวัฒน์ พุกน้อย TI 05 เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อศิลา ณ วัดทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2566,22:00   อ่าน 31 ครั้ง