ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้างความรักความผูกพันต่อกันและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของโรงเรียนจัดขึ้น ณ หอประชุมใหม่ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,10:13   อ่าน 98 ครั้ง