ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายคุณธรรม “ธรรมะกับชีวิต”
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มอบหมายให้นายกิตติชัย กาวิละปัญญา รองผู้อำนวยการ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม “ธรรมะกับชีวิต” เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ ในชีวิตประจำวัน และมีความประพฤติดี มีคุณภาพต่อประเทศสืบไป จัดขึ้น ณ ห้องสะเลียม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,10:12   อ่าน 65 ครั้ง