ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่3 พิพิธภัณฑ์กองพลทหารราบที่4 และพิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 16 กันยายน 2565 นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่3 พิพิธภัณฑ์กองพลทหารราบที่4 และพิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง เพื่อสงเสริมพัฒนาการของนักเรียน โดยเรียนรู้จากประสบการณจริง และโรง เจ ไซ ที ฮุก ตึ๊ง เจ้าพ่อ เห้งเจีย จังหวัดพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2565,10:37   อ่าน 32 ครั้ง