ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มอบหมายให้นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ จ่าสิบเอกสมร แก้วหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ประเภท กลุ่มอายุ 10-14 ปี (PRE-TEENAGE) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ ประเภท กลุ่มอายุ 15-21 ปี (TEENAGE) ได้รับรางวัลชนะเลิศ จัดขึ้น ณ โดม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2565,12:53   อ่าน 10 ครั้ง