ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2565 และร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ภายใต้การอำนวยการของนายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มอบหมายให้นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ รองผู้อำนวยการ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ในการประกวดนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2565 และร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE งานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2565,12:50   อ่าน 5 ครั้ง