ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม “น้อมรำลึกครูกวี ศรีสุนทร” และ กิจกรรม “เท่อย่างไทย ภาษาไทยสร้างสรรค์” เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕
เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565" ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ได้แก่ การคัดลายมือ ,การเขียนเรียงความ ,การแต่งคำประพันธ์ และการตอบคำถามพินิจวรรณคดี รวมทั้งการแสดงละครขุนช้างขุนแผนและการแสดงฉ่อย โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-6 โดยจัดการแข่งขันที่ห้องประชุมภูมิภิรมย์ อาคาร 1 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2565,12:48   อ่าน 7 ครั้ง