ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูในการแนะนำแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น วัดพิพัฒน์มงคล และนักเรียนชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ให้กับ นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ ครูผู้ฝึกซ้อมมัคคุเทศก์ แนะนำแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น วัดพิพัฒน์มงคล และนักเรียนชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมการต้อนรับคณะดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้น ณ โดม
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2565,12:41   อ่าน 7 ครั้ง