ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมนาฎศิลป์พื้นเมืองล้านนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย”
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มอบหมายให้ จ่าสิบเอกสมร แก้วหล้า รองผู้อำนวยการ ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมนาฎศิลป์พื้นเมืองล้านนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายมานพ กาวิละปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เป็นประธาน
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2565,12:39   อ่าน 5 ครั้ง