ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยเข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มอบหมายให้นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย ประกอบด้วย นางสาวปัณฑิตา โคตรสุวรรณ นางสาวกัญญาพัชร แสนขัด และนางสาวศิรพิชญ์ อินสุข ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของเด็กปฐมวัย โดยมีนายภาณุวิชช์ จองป้อง นายกเทศมนตรีตำบาลทุ่งเสลี่ยม เป็นประธาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2564,16:04   อ่าน 69 ครั้ง