ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีครู ท.ช. ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายเฉลิมศักดิ์ ใจบาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และนายศิณาวุฒิ นิลารัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564,23:10   อ่าน 85 ครั้ง