ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายรักษ์ภาษาไทย “บันเทิง เริงใจ ภาษาไทยสร้างสรรค์”
วันที่ 25 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มอบหมายให้นายไตรภูมิ อ้ายวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมค่ายรักษ์ภาษาไทย “บันเทิง เริงใจ ภาษาไทยสร้างสรรค์” เพื่อส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะทางภาษาไทย เป็นการเสริมสร้างนักเรียนเกิดความรัก ตระหนักคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกของชาติ จัดขึ้น ณ หอประชุมใหม่
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2564,19:15   อ่าน 69 ครั้ง