ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เรื่องการกำหนดชั่วโมงภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เรื่องการกำหนดชั่วโมงภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.15 KB