ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150 เบอร์โทรศัพท์ 055-659217
ข่าวประกาศรับสมัครนักเรียนม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้สมคัรเข้าเรียนตอ่ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 11 -15 มี.ค 66 11 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้สมคัรเข้าเรียนตอ่ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 11-15 มี.ค 66 11 มี.ค. 66
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.4 11 มี.ค. 66
ระบบรับสมัครออนไลน์ ม.1(ห้องเรียนปกติ) 11 มี.ค. 66
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ม.4 09 มี.ค. 66
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ม.1 09 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2566 05 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2566 13 ก.พ. 66
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศการประมูลโรงอาหาร
ประกาศผลการเปิดซองประมูลร้านค้า จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 24 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566 23 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566 23 มี.ค. 66
การเปิดประมูลร้านค้าจาหน่ายอาหารในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประจาปี ๒๕๖๖ 06 มี.ค. 66
การเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประจาปี ๒๕๖๖ 06 มี.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Perfermance Agreement : PA)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรและการประยุกต์สู่การใช้งาน
รางวัลชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOl Thungsaliam 2023 ประจำปี 2566
การประเมินและติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาในการดำเนินงานภายในสถานศึกษา
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมค่ายคุณธรรม “ธรรมะกับชีวิต”
ภาพกิจกรรม
มาตรการ Covid-19 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
แผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโควิด19
แผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการรับการฉีดวัคซีน สำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ใบประกาศรับรอง ผ่านมาตรฐาน สถานศึกษาสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ประชาสัมพันธ์คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 28 ก.พ. 66
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 13 ก.พ. 66
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เดือนมกราคม 10 ม.ค. 66
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เดือนธันวาคม 02 ธ.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เดือนพฤศจิกายน 09 พ.ย. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เดือนตุลาคม 28 ก.ย. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เดือนกันยายน 07 ก.ย. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เดือนสิงหาคม 06 ส.ค. 65
TSL Channel เผยแพร่สื่อคลิปวีดีโอต่างๆ
คลิปวีดีโอสั้น “คปภ ปลอดภัย ห่วงใยทุกคน”(โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์)
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ผลงาน ของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ในการประกวด นำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2565
คณะผู้บริหารคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สมัครเรียนระบบ Pre-degree มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้ชื่อห้องเรียนนิติรัฐ
การแข่งขันดนตรีรายการบทเพลงสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติจัดโดยกองทัพบก
ครูชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เรื่องแจ้งคืนเงินประกันสัญญาเงินสด 11 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เรื่องขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ชำรุด 23 ธ.ค. 64
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563-2564 02 ต.ค. 64
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE สพม.สุโขทัย::.
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE สพม.สุโขทัย::. 26 ต.ค. 64
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
รวมผลงานโครงงาน IS1 1/2564
รวมผลงานโครงงาน IS1 1/2564 24 ม.ค. 65
ข่าวสารน่ารู้ อย.น้อย โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
วิธีการตรวจหาสารในเครื่องสำอางด้วย 3 วิธีง่ายๆ 08 มี.ค. 66
4 สารต้องห้ามในเครื่องสำอาง 08 มี.ค. 66
ผู้บริหาร

นายไพบูลย์ พวงเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
การบริหารงาน
การบริหารงานงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/06/2021
ปรับปรุง 24/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 544141
Page Views 727772
    มีนาคม 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา SESA
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน
ควรปฏิบัติตามอย่างยิ่ง
ควรปรับเปลี่ยนกฎระเบียบวินัย
ควรปฏิบัติตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
ควรปฏิบัติตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ