ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150 เบอร์โทรศัพท์ 055-659217
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบเครื่องราชอิสิรยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564
คุรุมุทิตา น้อมวันทาสดุดี
มุทิตาคารวะ กษิณานุสรณ์
การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยที่ 5
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และทำความสะอาดศาสนสถาน ตัดหญ้า ร่วมกับ สัสดีอำเภอทุ่งเสลี่ยม ผู้นำชุมชน หมู่ 1 หมู่ 8 ตำบลทุ่งเสลี่ยม
ต้อนรับ พันโทเดชภพ บุญกระพือ ผู้บังคับหน่วยฝึกวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 39 ในโอกาสเยี่ยมชมการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย่อยฯ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 6 07 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 5 07 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 4 07 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 3 07 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 2 07 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 1 07 ก.ย. 65
ภาพกิจกรรม
มาตรการ Covid-19 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
แผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโควิด19
แผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการรับการฉีดวัคซีน สำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ใบประกาศรับรอง ผ่านมาตรฐาน สถานศึกษาสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ประชาสัมพันธ์คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เดือนกันยายน 07 ก.ย. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เดือนสิงหาคม 06 ส.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เดือนกรกฎาคม 02 ก.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เดือนมิถุนายน 01 มิ.ย. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราขการ เดือนพฤษภาคม 01 พ.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราขการ เดือนเมษายน 31 มี.ค. 65
ปฏิทินวัดผล งานวัดผลและทะเบียน 2/2564 06 มี.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราขการ เดือนมีนาคม 06 มี.ค. 65
TSL Channel เผยแพร่สื่อคลิปวีดีโอต่างๆ
คลิปวีดีโอสั้น “คปภ ปลอดภัย ห่วงใยทุกคน”(โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์)
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ผลงาน ของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ในการประกวด นำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2565
คณะผู้บริหารคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สมัครเรียนระบบ Pre-degree มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้ชื่อห้องเรียนนิติรัฐ
การแข่งขันดนตรีรายการบทเพลงสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติจัดโดยกองทัพบก
ครูชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เรื่องแจ้งคืนเงินประกันสัญญาเงินสด 11 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เรื่องขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ชำรุด 23 ธ.ค. 64
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563-2564 02 ต.ค. 64
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE สพม.สุโขทัย::.
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE สพม.สุโขทัย::. 26 ต.ค. 64
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
รวมผลงานโครงงาน IS1 1/2564
รวมผลงานโครงงาน IS1 1/2564 24 ม.ค. 65
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 10 พ.ค. 65
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 10 พ.ค. 65
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10 พ.ค. 65
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 พ.ค. 65
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 10 พ.ค. 65
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 10 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565
รายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 08 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 08 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 08 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 08 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 08 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 08 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 06 ส.ค. 65
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียน/ห้องเรียน กิจกรรมชุมนุม 27 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน/ห้องเรียน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 24 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน/ห้องเรียน กิจกรรมกำจัดจุดอ่อน ม.ต้น ม.3 คาบ 8 23 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน/ห้องเรียน กิจกรรมกำจัดจุดอ่อน ม.ต้น ม.3 คาบ 7 23 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน/ห้องเรียน กิจกรรมกำจัดจุดอ่อน ม.ต้น ม.1 คาบ 8 23 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียน/ห้องเรียน กิจกรรมทักษะอาชีพ ม.ต้น 21 พ.ค. 65
ผู้บริหาร

นายไพบูลย์ พวงเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
การบริหารงาน
การบริหารงานงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/06/2021
ปรับปรุง 24/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 317594
Page Views 446408
    กันยายน 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล